dimecres, 9 de desembre del 2009

Informació de la 51a. reunió de Conveni

Continua el debat sobre organització del treball dels conductors

Tal i com es va quedar en la darrera reunió, avui hem continuat amb el debat sobre l’organització del treball dels conductors i, en concret, s’ha aprofundit en el contrast d’idees sobre jornada i sobre l’aplicació del Real Decret 902/2007.

En aquestes matèries s’han presentat per part de la Representació dels Treballadors (RT) propostes amb algunes diferències respecte a les plataformes inicials i amb algunes noves exigències. En aquest sentit, la Representació de la Direcció (RD) hem valorat positivament que totes les propostes aprofundeixen en la via de la individualització i la voluntarietat també pel que fa jornada.

No obstant això, hem constatat que continua havent-hi importants diferències tant en termes conceptuals com econòmics i hem recordat els límits de la negociació en aquesta matèria, establerts en l’acord de sortida de vaga d’abril de 2008 (225 dies de treball, 2 dies de descans setmanals, aplicació del RD, 25’ per dia efectivament treballat de cost per resoldre els compromisos anteriors).

Donades les diferències s’ha fet difícil entrar en l’aprofundiment de les propostes
plantejades, però davant la petició de la RT i del president de la mesa, l’RD ens hem compromès a estudiar-les i a intentar treballar, en la mesura del possible i amb els límits esmentats, una nova proposta per la propera sessió que pugui contribuir a desencallar l’actual situació de bloqueig de la negociació.

Per últim, i davant la petició de tota la RT de donar una quantitat a compte del conveni, l’RD hem recordat que el tancament de l’IPC del 2009 és negatiu, fet que impossibilita ja una quantitat a compte del conveni per aquest any. Constatat això, ens hem compromès a treballar la possibilitat de donar una quantitat a compte per l’any 2010, tot i que entenem que el desitjable seria que ja disposéssim d’un conveni.

Per finalitzar, el President de la mesa ha anunciat que mantindrà contactes amb totes les parts per intentar aproximar les posicions i que convocarà sessió per la
setmana vinent.