dimecres, 25 de novembre del 2009

Informació de la 50a. reunió de Conveni

Aproximació de les parts en la negociació

Aquest matí, i d’acord amb l’ordre del dia establert pel President de la mesa de negociació s'ha reprès el debat sobre l’organització del treball dels conductors.

La Representació de la Direcció ha recordat dos elements que han d’emmarcar, en qualsevol cas, els termes d’un acord en aquesta matèria:

a. Acord de sortida de vaga:

Estableix el marc de la negociació i uns compromisos que s'han de complir. De fet la RD ja va avançar en la comissió d’explotació d’ahir que els 2 dies quedaran ja garantits pel 2010. Aquests límits són fonamentalment: (225 dies de treball, 2 dies de descans a la setmana,1690 hores/any. Jornada teòrica diària de 7,30 (1690/225), compliment del RD 902/2007. Per tot això, s’establia el cost de 25 minuts per dia efectivament treballat).

b. Sentència:

En primer lloc, les parts s'han felicitat per l’acord obtingut ahir en el que van acordar la restitució dels calendaris del conveni 2005-2008 en tant i en quant no hi hagi sentència ferma (donat que l’empresa recorrerà la sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) o un acord que determinin una cosa diferent.

Des del punt de vista de la negociació, la RD ha valorat positivament el fet que la sentència delimita alguns extrems de l’organització del treball dels conductors que ajuden a avançar en el debat (en matèria de presència, aplicació del RD,...).

Per altra banda la RD ha exposat la voluntat de negociar amb absoluta flexibilitat dins dels paràmetres esmentats i aprofundint en la individualització i la voluntarietat de l’organtizació del treball. En concret, ha delimitat el marc de debat en les següents matèries:

Jornada: En aquesta matèria ha recordat que s’han presentat propostes en tots els sentits i que estan disposats a considerar qualsevol alternativa que respecti els compromisos de l’acord de sortida de vaga amb els següents punts de debat:

- Descans diari: Han plantejat durant tota la negociació propostes de tota mena (amb el descans dintre de la jornada, fora de la jornada, una part dintre i una fora).
- Presència: En aquest punt la sentència ha dit que hi ha parts de la presència que ja han desaparegut i ara són temps efectiu des de 2007, fins i tot emplaça a la Direcció a contractar. Però per altra banda, interpreta que una part de la presència canvia, i que fins i tot la presència “pot esdevindre” i això obra una via, en cas que així ho vulguin les parts, a mantenir part d’aquest concepte.

Descansos: En aquesta matèria l’acord d’abril estableix novament un marc molt clar que delimita l’acord:

- 225 dies de treball
- 140 de no treball (65 en cap de setmana)
- 2 dies a la setmana: aquí es pot parlar de mitja, si així s'acordés, tal com es va fer ahir en la Comissió d’Explotació en relació al 40/12.

Un cop més la RD ha explicat que davant la petició d’incrementar el nombre de descansos en cap de setmana, entén que no es poden plantejar propostes que passin per una mercantilització del descans i un empitjorament de la organització per fer-la més ineficient i més cara.

En aquest sentit la RD ha recordat que qualsevol proposta ha de passar per una reconsideració dels preus de canvi de descansos, una contractació específica en cap de setmana i calendaris alternatius que compensin la pèrdua de capacitat de treball en cap de setmana.

Pluriocupació: Per últim, en matèria de pluriocupació, la RD ha recordat que aquesta és una obligació del RD i entén que planteja alguns reptes de disseny que caldria pactar amb la representació dels treballadors. En concret, s’han plantejat algunes preguntes com per exemple què fem amb les consultes d’altres empreses sobre els treballadors de TMB?

Davant tots aquests plantejaments la majoria de la Representació dels Treballadors ha presentat propostes concretes, especialment en matèria de descansos que, tot i que la RD entén que continuen estant molt lluny dels límits establerts per la consecució d’un acord raonable, han suposat un avenç en el debat i en la confrontació d’idees.

Davant la necessitat de tenir un contrast d’idees en la resta de matèries, el President ha emplaçat a la RT a presentar en la propera sessió propostes concretes en matèria de jornada, i la RT s’ha compromès a fer-ho.