dilluns, 19 d’octubre de 2009

Informació de la 47a. reunió de Conveni

Nou intent d'avançar en la negociació sense resultats

En la darrera reunió de conveni, el President de la Mesa va anunciar que establiria contactes amb totes les parts per intentar aproximar posicions en les qüestions més controvertides, i durant aquest dies s’han fet aquests contactes. Per altra banda,va demanar a totes les parts que féssim un esforç per aprofundir en els aspectes generals on era més fàcil l’obtenció d’acords per tal d’avançar en la negociació i establir un clima de confiança i d’acord.

En aquest sentit, avui la Representació de la Direcció (RD) ha proposat abordar el tema de les jubilacions parcials. Aquest és un tema fonamental, donat que cal adaptar els actuals acords a la nova normativa ja que sense un nou acord, no es podrà continuar amb les jubilacions parcials a partir de gener de 2010, per la limitació que estableix l’art. 4 de la Llei 40/2007 de 4 de desembre de “Mesures en matèria de Seguretat Social”. Donada la negativa d’una part de la Representació dels Treballadors (RT) d’entrar en la negociació d’aquesta qüestió, malauradament no s’ha pogut avançar ni tant sols en aquest tema, en la que entenia la RD que hauria d’haver-hi una sensibilitat compartida i un possible acord pel bé dels treballadors i treballadores en edat d’acollir-se a la jubilació parcial.

Davant aquesta situació, el President ha demanat un recés per parlar amb la RT, després del qual ha confirmat que contactarà novament amb totes les parts en reunions bilaterals per desbloquejar l’actual situació i aproximar postures, i que convocarà el proper plenari, establint ell l’ordre del dia, per tal que cap part pugui negar-se a negociar sobre els temes plantejats.