dilluns, 5 d’octubre de 2009

Informació de la 46a. reunió de Conveni

Es reprenen les negociacions

Avui, malgrat la convocatòria de vaga, la Representació de la Direcció (RD),
novament amb Marta Labata com a portaveu, s'ha assegut un cop més a
negociar amb la voluntat d’avançar en la consecució d’un Conveni, atenent a la
petició del President de la taula negociadora.
Per tal de facilitar l’avenç en la negociació, la RD ha proposat tractar els
aspectes d’àmbit d’aplicació general, ens els quals totes les parts han
reconegut que hi ha unes posicions més properes i, per tant, una major
probabilitat de consens: vigència, IPC, jubilació, contractació i conciliació de
vida familiar i laboral.
Davant la petició de la Representació dels Treballadors (RT) de retirada de
l’escollida general, la RD ha reiterat la necessitat d’un marc organitzatiu clar
i respectuós amb la normativa vigent i els compromisos assolits en l’acord de
desconvocatòria de vaga, per tal de poder garantir el servei públic.
Així mateix, s'ha recordat la impossibilitat de continuar en una indefinició
organitzativa i d’inseguretat jurídica com l’actual, amb un conveni denunciat,
una negociació encallada en posicions maximalistes, un permanent degoteig de
reclamacions (individuals i col•lectives) i demandes judicials i socials per
l’acompliment dels compromisos assolits.