dilluns, 21 de setembre de 2009

TMB aplicarà els acords assolits al final de la vaga del 2008 per evitar el col•lapse i garantir el servei d’Autobusos

Després d’intentar sense èxit el consens amb els sindicats d’Autobusos, l’empresa portarà a la pràctica els dos dies de descans setmanal i les pauses dins la jornada del personal de conducció, tal com marquen la normativa i els pactes amb els representants sindicals.

La situació de conflicte permanent a Autobusos està conduint a la paràlisi i al bloqueig organitzatiu. Impedeix planificar el model de serveis i l’organització de la feina dels conductors que s’ha d’aplicar durant l’escollida general prevista per a finals d’any. Després de més d’un any de negociacions del conveni i 45 reunions, sense cap perspectiva d’acord, TMB ha decidit aplicar de forma efectiva els compromisos derivats de l’acord del final de la vaga del 2008 –cosa que fins ara no havia estat possible per l’oposició dels sindicats majoritaris–, amb l’objectiu de portar a terme una gestió eficient de l’empresa.

Entre el 14 i el 29 de juliol la direcció va intentar consensuar les mesures amb el comitè d’empresa, però això no va ser possible perquè la majoria de delegats es van negar a acudir a les reunions. Seguidament l’empresa va comunicar al personal de conducció el procés per implementar els acords assolits el 14 d’abril del 2008, que eren bàsicament dos: fer efectius dos dies de descans setmanal a tot el col•lectiu de conducció i aplicar el RD 902/07, que comporta l’eliminació del temps de presència i la introducció de 30 minuts de descans en les jornades de més de sis hores de conducció.

En aquest sentit, cal constatar que la demanda judicial presentada davant els tribunals per cobrar els 25 minuts de descans ha estat desestimada per la sentència dictada el 20 de juliol pel jutjat social número 3, que diu que “els treballadors han de descansar un mínim de dos dies” i afegeix que l’objectiu de la norma atenent la seguretat i la salut laboral “és establir períodes de descans en la jornada de treball, cosa que en principi és contradictòria amb la de cobrar més per no descansar”.

Reducció de la jornada en 25 minuts

L’aplicació d’aquestes mesures organitzatives comportarà la creació de 600 nous llocs de treball i la prestació d’una jornada real de treball mitjana de 35 hores i 25 minuts a la setmana, és a dir 7 hores i 5 minuts diaris de mitjana. Això representa una reducció de 25 minuts de la jornada real de treball diària.

Per cobrir aquests 600 nous llocs de treball que es crearan els pròxims cinc anys, més els 400 que es crearan vinculats a l’explotació de la línia 9 de metro, TMB ha proposat a l’autoritat laboral que en els processos de selecció tinguin prioritat persones de sectors afins al sector del transport que travessen especials dificultats per mantenir el lloc de treball. Amb aquesta proposta es vol aprofitar l’experiència i el coneixement d’aquestes persones, i alhora facilitar-los una sortida laboral. Ja s’han fet els primers passos per elaborar i signar un conveni que reguli els procediments de selecció i contractació que s’hauran de seguir.


Article publicat al número 94 (Setembre 2009) de la revista HORA PUNTA de TMB