dijous, 9 de juliol del 2009

Informació de la 43a. reunió de Conveni

Es constata la urgència per aplicar l’acord de desconvocatòria de Vaga

La Representació de la Direcció (RD) fa una valoració de la proposta presentada per part de la Representació dels Treballadors (RT) a la reunió anterior i ratifica que el cost continua sent inasumible, ja que per un costat es retrasa l’aplicació de determinats costos i per altra, sorprenentment la proposta de la RT planteja noves peticions.
A continuació la RD entrega la proposta global d’acord que es va anticipar verbalment el dilluns passat. Els aspectes bàsics d’aquesta són:
1. Aplicar un avançament de l’1% de les taules salarials a tots els empleats.
2. Aplicació del RD 902/07 i acord fi de vaga del 14/15 d’ abril de 2008, que suposen els dos dies de descans setmanal i el descans diari en jornades de més de 6 hores.
3. Un cop concretat tot això, seguir negociant la resta de temes i conceptes lligats a la negociació de conveni col•lectiu.
Així mateix, la proposta contempla la transformació en descansos dels 25 minuts que no s’hagin gaudit o cobrat, a partir de l'1 de juliol. Ambdues parts constaten la urgent necessitat de tenir resolt tot l’anunciat en el punt 2 abans de l’inici de la propera escollida general. Finalitza la reunió, a la espera de la pròxima convocatòria que faci el President.

Barcelona, 08 de juliol de 2009