dimecres, 29 de juliol de 2009

Finalitza el període per consensuar amb el Comitè d’Empresa d’Autobusos l’aplicació efectiva dels dos dies de descans dels conductors

Avui ha finalitzat el període previst per TMB per consensuar amb el comitè d’empresa d’Autobusos l’aplicació efectiva dels compromisos derivats de l’acord del final de la vaga del 2008 i la normativa de seguretat viària, que han de comportar la implantació dels dos dies de descans setmanal al col•lectiu de conducció, l’eliminació d’hores extra i la introducció de 30 minuts de descans en les jornades de més de sis hores de conducció.

Aquest període de negociació, que es va obrir el 14 de juliol, no ha tingut resultat perquè la majoria de delegats no han assistit a les reunions convocades. En conseqüència, l’empresa passarà a comunicar, tant al comitè com individualment als conductors, l’aplicació de les mesures organitzatives proposades.

TMB va explicar el dia 14 passat que les mesures són necessàries davant les dificultats per tirar endavant la negociació del nou conveni col•lectiu i tenen com a objectiu portar a terme una gestió eficient de l’empresa i planificar el model de serveis i l’organització del treball dels conductors que s’ha d’aplicar durant l’escollida general prevista per a finals d’any.

L’aplicació d’aquestes mesures organitzatives comportarà la creació de 600 nous llocs de treball i la prestació d’una jornada real de treball mitjana de 35 hores a la setmana, és a dir al voltant de 7 hores diàries de mitjana. Això representa una reducció de 25 minuts de la jornada real de treball diària.

Per cobrir aquests 600 nous llocs de treball que es crearan els pròxims cinc anys, (juntament amb els 400 que es crearan vinculats a l’explotació de la línia 9 de metro), TMB ha proposat a l’Autoritat Laboral que en els processos de selecció tinguin prioritat persones de sectors afins a la nostra activitat que travessen especials dificultats per mantenir els llocs de treball. Amb aquesta proposta es vol aprofitar l’experiència i el coneixement d’aquestes persones, i alhora facilitar-los una sortida laboral. Ja s’han fet els primers passos per elaborar i signar un conveni que reguli els procediments de selecció i contractació que s’hauran de seguir.

Barcelona, 29 de juliol de 2009