divendres, 19 de juny de 2009

Situació de la negociació del conveni de Bus – maig 2009

Sortida del conflicte
La matinada del 14 al 15 d’abril de 2008, la direcció de TMB i quatre dels cinc sindicats amb representació al comitè d’empresa d’Autobusos van subscriure un preacord –després ratificat per les bases sindicals– per posar fi al conflicte que havia ocasionat 18 dies de vaga total o parcial a l’entorn de la reivindicació dels dos dies de descans setmanal per als conductors. Un cinquè sindicat, el SIT, no el va firmar, perquè rebutjava tot el conflicte d’arrel, però es va incorporar igualment a la negociació del nou conveni.

En essència, l’acord confirmava la idea que les reivindicacions sindicals només tenen solució a través de la negociació del conveni col•lectiu, que és el que regula els temes crucials de la jornada laboral i els sistemes de descansos. Això permetia preservar el marc normal de relacions laborals i l’estabilitat de l’empresa. També facilitaria que s’equilibressin les demandes laborals amb les necessitats dels ciutadans de millorar el servei de bus.

L’empresa va accedir a avançar la negociació del conveni vuit mesos (l’actual era vigent fins a final de 2008), a incloure-hi un sistema de dos descansos setmanals fixos per als conductors i a recollir-hi l’aplicació de la normativa de seguretat viària (Reial Decret 902/2007). També per facilitar una sortida, l’empresa va garantir una reducció de jornada de 25 minuts diaris per al personal de conducció, que es genera pel sistema de còmput a partir de l’inici de la negociació del conveni, però només els dies que es treballa (per tant incentiva la disminució de l’absentisme).

L’empresa és qui ha impulsat la negociació. La representació de l’empresa a les negociacions per al conveni d’Autobusos ha tingut un paper actiu des de l’inici del procés, el 6 de maig de l’any passat. No es pot dir el mateix de la part sindical, que ha paralitzat els treballs en dos períodes per discussions sobre la composició de la seva representació a la taula de negociació (del 6 de maig al 4 de juny i del 16 al 30 de juny) i que en altres moments ha posat l’accent en qüestions alienes al conveni per obstaculitzar el diàleg. Part de les 40 reunions convocades han resultat fallides o improductives per aquest motiu.

Aplicació dels 25 minuts
Com a continuació de l’acord de sortida del conflicte, la taula del conveni va assolir un acord el 15 de setembre de 2008 sobre l’aplicació pràctica del descompte de 25 minuts per dia treballat. D’aquesta manera, i mentre no es tanqui el conveni, el personal de conducció pot acumular aquests descomptes i disfrutar-los en dies de descans, cosa que els permet disposar ja dels dos dies setmanals. Alternativament, s’ofereix, a demanda dels sindicats, la possibilitat de rebre una compensació econòmica.

Descans o remuneració
Si bé el conflicte de l’hivern 2007/2008 es va desencadenar sota la bandera del descans (“Dos dies”) i la conciliació laboral-familiar, la realitat és que la majoria dels conductors el que volen és augmentar els ingressos, i no descansar més. L’acord per gaudir dels 25 minuts de reducció diària per dia treballat permetia triar entre acumular-los en dies de festa o cobrar un plus: el 60% ha triat cobrar, i només el 40% ha escollit descansar.

Proposta formal presentada l’1 d’abril de 2009
En l’afany de donar impuls a les negociacions, l’empresa ha presentat propostes cada vegada més desenvolupades per donar satisfacció a les reivindicacions plantejades pels treballadors en matèria de descansos, garantir l’estabilitat laboral de la plantilla i l’actualització dels salaris. L’1 d’abril passat la direcció va aportar a la taula de negociació un document amb una proposta global de conveni per quatre anys, els aspectes principals de la qual són els següents:

•Increment salarial segons l’IPC previst per a cada any de vigència del conveni.
•Manteniment de tots els llocs de treball i compromís de l’empresa de creació d’ocupació, amb la contractació d’un mínim de 350 persones durant els cinc anys de vigència del conveni col•lectiu, gràcies a la disminució de jornada, la desaparició del temps de presència i la disminució d’hores extra.
•Sistema de descans per a tots els col•lectius de la plantilla de Bus (no només per als conductors) de com a mínim 2 dies de descans a la setmana.
•Adequació de l’organització del treball del col•lectiu de conducció al reial decret 902/2007 en matèria de descansos. Dins la jornada de treball s’inclouen 15 minuts de descans als terminals, i 25 minuts més entre les dues parts del servei (en el cas dels serveis partits) o bé al final (en el cas dels serveis continuats), que es poden acumular i convertir en dies de descans. En total, 40 minuts de descans diari retribuït (el reial decret n’estableix 30).
•Fixació d’una jornada laboral diària mitjana de 7 hores 30 minuts.
•Millores per a la conciliació de la vida laboral i familiar amb clàusules específiques.
•Manteniment de la possibilitat de jubilació parcial als 60 o 61 anys, d’acord amb la nova normativa.

L’oferta de l’empresa suposa un important esforç per millorar les condicions de treball del conjunt del personal d’Autobusos, assegurant l’estabilitat dels llocs de treball, l’augment dels descansos, el manteniment del poder adquisitiu, la creació d’ocupació i la qualitat del servei. Unes millores que ressalten pel fet de poder-se realitzar en el context de recessió econòmica, descens general de la mobilitat i creixement de la desocupació.

Reivindicacions insassumibles
Tanmateix, el sector sindical majoritari va rebutjar l’oferta per “insuficient” i va respondre el 20 d’abril de 2009 amb una nova llista de reivindicacions de fort contingut econòmic, que ignora completament la conjuntura actual de crisi i que representaria un increment del 40% dels costos de personal per a TMB. Entre les seves reivindicacions hi ha:

•Creació d’una 17a paga extraordinària coincidint amb les Festes de la Mercè.
•Pujada d’un nivell salarial per a diversos col•lectius.
•Increment mitjà d’uns 1.700 € anuals per a cada treballador en concepte d’absorció de la garantia de temps de presència.
•Reducció de 150 hores en la jornada anual de treball, equivalent aproximadament a un 8,5% menys de dedicació.

Campanya de boicots
Junt amb la presentació de les seves exigències desorbitades, els sindicats majoritaris d’Autobusos van engegar una campanya de boicots a actes de l’alcalde de Barcelona i de TMB, sota el lema “Per un bon conveni, 500 treballadors més”, una divisa que intenta dissimular la veritable naturalesa econòmica de les seves exigències