divendres, 19 de juny del 2009

Els sindicats majoritaris de Bus continuen reivindicant un 40% d’increment de despesa de personal

El president de la taula de negociació del Conveni Col•lectiu d’Autobusos ha tornat a convocar aquest matí una nova reunió, una vegada transcorreguts els quinze dies de reflexió que va proposar a totes les parts per tal de reanudar les converses en un context que permetés arribar a un acord en poques setmanes. Malauradament, aquest període només ha servit als sindicats majoritaris d’Autobusos per boicotejar diversos actes de l’alcalde i de TMB i tornar avui a la taula de negociació amb la mateixa plataforma de demandes desorbitades, que ignora completament la conjuntura econòmica actual i que representaria un increment del 40% dels costos de personal: Entre les seves reivindicacions hi ha:

• Creació d’una 17a paga extraordinària coincidint amb les Festes de la Mercè.
• Pujada d’un nivell salarial per a tots els col•lectius.
• Increment mitjà d’uns 1.700 € anuals per a cada treballador.
• Reducció de 150 hores en la jornada anual de treball, equivalent aproximadament a un 8,5% menys de dedicació.

Aquesta és la paradoxa en què ens trobem a TMB des que el sector sindical que va desencadenar el conflicte viscut el 2007/2008 s’ha erigit en majoritari i es veu presoner del seu propi maximalisme. L’estratègia d’aquests sindicats és ara dilatar la negociació per buscar un moment més propici per provocar un nou conflicte, potser en la proximitat d’una cita electoral, i tornar a utilitzar els usuaris com a ostatges. Per això han orquestrat una campanya de boicots i propaganda, coincidint amb el període previ a les eleccions europees, tergiversant la realitat i fent creure que lluiten per crear “500 llocs de treball”, quan el seu objectiu és purament econòmic.

La direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha confirmat la seva disposició a continuar negociant per arribar a un pacte que millora les condicions de treball de la plantilla i desenvolupar els acords assolits el 14 d’abril de 2008, després de la vaga, i que garantien els dos dies de descans setmanal per als conductors.

Els trets principals de la proposta de conveni que TMB ha tornat a posar sobre la taula consisteix en el següent:

• Increment salarial segons l’IPC previst per a cada any de vigència del conveni.
• Manteniment de tots els llocs de treball i compromís de l’empresa de creació d’ocupació, amb la contractació d’un mínim de 350 persones durant els cinc anys de vigència del conveni col•lectiu, gràcies a la disminució de jornada, la desaparició del temps de presència i la disminució d’hores extra
• Sistema de descans per a tots els col•lectius de la plantilla de Bus (no només per als conductors) de com a mínim 2 dies de descans a la setmana.
• Adequació de l’organització del treball del col•lectiu de conducció al reial decret 902/2007 en matèria de descansos. Dins la jornada de treball s’inclouen 15 minuts de descans als terminals, i 25 minuts més entre les dues parts del servei (en el cas dels serveis partits) o bé al final (en el cas dels serveis continuats), que es poden acumular i convertir en dies de descans. En total, 40 minuts de descans diari retribuït (el reial decret n’estableix 30).
• Fixació d’una jornada laboral diària mitjana de 7,5 hores.
• Millores per a la conciliació de la vida laboral i familiar amb clàusules específiques.
• Manteniment de la possibilitat de jubilació parcial als 60 o 61 anys, d’acord amb la nova normativa.

L’oferta de l’empresa suposa un important esforç per millorar les condicions de treball del conjunt del personal d’Autobusos, assegurant l’estabilitat dels llocs de treball, l’augment dels descansos, el manteniment del poder adquisitiu, la creació d’ocupació i la qualitat del servei. Unes millores que ressalten pel fet de poder-se realitzar en el context de recessió econòmica, descens general de la mobilitat i creixement de la desocupació en què ens trobem.

Barcelona, 5 de maig de 2009