dimecres, 20 de gener de 2010

Signat el nou Conveni col·lectiu d’Autobusos per als anys 2009-2012

Aquest migdia s’ha tancat formalment la negociació del conveni col·lectiu d’Autobusos de TMB per als anys 2009-2012, amb la firma de l’acta final d’acord i del text del conveni per part dels representants de la direcció i dels sindicats CGT, ACTUB i SIT, que suposen dues terceres parts del Comitè d’Empresa de Bus. No l’han subscrit els representants dels altres dos sindicats presents a la taula, UGT i CCOO.

TMB confia que la firma del conveni obrirà una nova etapa d’estabilitat i de millores organitzatives a l’empresa de Bus que ha de permetre una millor prestació del servei en base a un nou marc de les relacions laborals. Com a punts principals, el nou conveni inclou els dos dies de descans setmanal per a tota la plantilla, l’aplicació del Reial Decret 902/2007, amb els descansos diaris previstos del personal de conducció, i la garantia de manteniment del poder adquisitiu dels treballadors.

dimarts, 5 de gener de 2010

Preacord de conveni a l’empresa d’Autobusos de TMB

Transports Metropolitans de Barcelona i els sindicats CGT, ACTUB i SIT, que representen una majoria qualificada de dos terços del Comité d’Empresa de Bus, han assolit aquesta matinada un preacord de conveni col•lectiu amb una vigència de quatre anys: 2009, 2010, 2011 i 2012.

RESUM DEL PREACORD DE CONVENI COL·LECTIU

TMB es congratula d’aquest acord assolit, després d’un llarg procés de negociació, i desitja que UGT i CC.OO., que han decidit portar-ho prèviament a la consideració de les seves assemblees, s’acabin incorporant també a aquest preacord, que es beneficiós per a tots els col•lectius de treballadors de Bus, per a l’empresa i també per a la ciutadania de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Aquest preacord garanteix l’estabilitat laboral i organitzativa de l’empresa de Bus per als propers anys i la prestació d’un servei públic de transport de qualitat.

Els punts principals del preacord són els següents:

- Dos dies de descans setmanal.
- Aplicació del Reial Decret 902/2007, amb els descansos diaris previstos.
- Garantia del poder adquisitiu dels treballadors, assegurant l’IPC real del 2009 i per als propers tres anys l’aplicació de l’IPC previst més un 0,25%, amb revisió salarial de l’IPC real en cas que sigui superior
- Reducció de la jornada anual per a l’any 2010 en 8 hores, passant a ser de 1682 hores. L’any 2011 es reduirà la jornada anual en 8 hores més, passant a ser per als anys 2011 i 2012 de 1674 hores.

El document pactat, és un preacord socialment responsable, adaptat a l’actual conjuntura econòmica, generador d’ocupació i basat en les propostes que s’han anat formulant durant els últims mesos.

Barcelona, 5 de gener de 2010